HAKOMetar
HAKOMetar


Pokretanje aplikacije
Download aplikacije
Upute za pokretanje aplikacije
Upute za korištenje aplikacije
Česta pitanja

Pravilnik
Izvedbeno rješenje
Pristup rezultatima mjerenja

Download Java Runtime-a
Upute za instalaciju Java Runtime-a
Upute za konfiguraciju Java Runtime-a (Linux)


Pokretanje aplikacije

Aplikaciju je moguće pokrenuti preko Java Webstart-a odmah iz preglednika ili ručno. Prije pokretanja aplikacije svi ostali korisnički programi te bežična veza moraju biti ugašeni. Također morate imati instaliran Java JRE.

Preuzmite datoteku hakometar.zip te ju raspakirajte u mapu. Ukoliko koristite Windows OS dovoljno je dvostruko kliknuti na datoteku start.bat. Ukoliko koristite Linux ili MacOS aplikaciju pokrećete naredbom: "sh start.sh" iz mape u koju ste raspakirali aplikaciju. Nakon pokretanja upišite tražene podatke i započnite mjerenje.HAKOMetar