HAKOMetar
HAKOMetar


Pokretanje aplikacije
Download aplikacije
Upute za pokretanje aplikacije
Upute za korištenje aplikacije
Česta pitanja

Pravilnik
Izvedbeno rješenje
Pristup rezultatima mjerenja

Download Java Runtime-a
Upute za instalaciju Java Runtime-a
Upute za konfiguraciju Java Runtime-a (Linux)
HAKOMetar

HAKOMetar je Java aplikacija kojom korisnici mogu ispitati kakvoću usluge širokopojasnog pristupa internetu tj. izmjeriti brzinu prijenosa korisnih podataka do svojega računala. Podržane inačice operacijskih sustava na kojima se aplikacija može izvršavati nabrojane su ovdje.


UPOZORENJE!

Za korištenje aplikacije na računalu potrebno je imati instaliran Java Runtime. Prilikom pokretanja aplikacije korisnik će morati potvrditi da je svjestan mogućih dodatnih troškova koje će izvršavanje aplikacije izazvati (ukoliko korisnik nema "flat" paket, te mjesečni račun ovisi o količini prenesenih podataka), te da je suglasan s mogućim dodatnim troškom. Detaljni tehnički opis aplikacije možete pročitati u tehničkom rješenju.

Pokretanje ove aplikacije uzrokuje preuzimanje određene količine podataka s interneta. Na grafu su prikazane predviđene količine podataka koje aplikacija prenosi prilikom inicijalnog mjerenja u ovisnosti o brzini veze. Moguće je odstupanje od predviđenih vrijednosti. Najučestalije vrijednosti označene su plavom, a najveće moguće žutom isprekidanom crtom. Ukoliko korisnik ponavlja mjerenja, aplikacija svaki puta prenosi ponovno sličnu količinu. U slučaju nepredviđene greške ili nedostupnosti pojedinih poslužitelja aplikacija može prenijeti i veću količinu od predviđene u normalnim uvjetima što treba uzeti u obzir.