HAKOMetar
HAKOMetar


Pokretanje aplikacije
Download aplikacije
Upute za pokretanje aplikacije
Upute za korištenje aplikacije
Česta pitanja

Pravilnik
Izvedbeno rješenje
Pristup rezultatima mjerenja

Download Java Runtime-a
Upute za instalaciju Java Runtime-a
Upute za konfiguraciju Java Runtime-a (Linux)


Česta pitanja

1. Što znači preslabo računalo?
Ukoliko su tijekom mjerenja procesorske jedinice vašega računala stalno opterećene sa 100% moguće je da imate preslabo računalo.

2. Aplikacija ne uspije završiti sa mjerenjem. Što da učinim?
Provjerite imate li instalirane posljednje inačice Jave i HAKOMetar aplikacije. Ukoliko postoji programska pogreška možete ju prijaviti na e-mail adresu: hakometar@hakom.hr

3. Koji su najmanji sistemski zahtjevi za HAKOMetar?
Potrebno je najmanje 1GB radne memorije i CPU ne stariji od 7 godina.HAKOMetar